close button

Dags för nominering 2024!

Vem tycker du ska vinna Svenska SEO-Priset 2024? Skicka in din nominering senast 31a augusti.

  Svenska Seo Priset

  Varför behövs Svenska SEO priset?


  Sverige byggs framför allt av många mindre företag, företag som arbetar i det tysta och jobbar hårt för att ta hand om sina kunder och skapa nya jobb. SEO är precis en sån insats som behöver genomföras, varje dag, över lång tid för att ge goda resultat. Svenska SEO Priset behövs för att hylla fantastiska insatser som annars ofta förbises. En framgångsrik SEO insats skapar både intäkter till företagen och nya jobbtillfällen.

  Vilken är den största SEO-trenden för 2024?


  Få har missat “Google läckan” och även om datan från läckan är svårtolkad har det blivit än tydligare att Google använder externa länkar till din webbplats för att bedöma hur trovärdig källa din webbplats är. Länkar från riktiga webbplatser som själva är trovärdiga, som till exempel nyhetstidningar och branschmedier, är viktigare än någonsin. För att lyckas med SEO 2024 behöver ni som företag ha en genomtänkt strategi för att få fler aktörer i er bransch att länka till er.

  Vilka tre tips vill du ge till företag för att lyfta sin SEO?


  1.Se till att ha koll på grunderna, du kommer aldrig bli bäst på SEO om webbplatsen inte är användarvänlig och du inte har gjort en grundläggande sökordstrategi.


  2.Mobilanpassning är extremt viktigt så se till att er webbplats är like bra (helst bättre) i mobil som i desktop


  3.Ha en (eller flera) genomtänkta strategier för att systematiskt och återkommande få starka och trovärdiga externa länkar till er webbplats.

  Dela: