close button

Nomineringen för 2024 har stängt

Vinnarna kommer presenteras på prisutdelningen den 4:e oktober.

Svenska Seo Priset

Svenska SEO-priset behövs för att inspirera genom långsiktiga resultat

Eva Broman, Senior SEO specialist på 56k Digital

Välkommen till juryn av Svenska SEO-priset 2021, Eva! I år blir tredje året i rad som priset delas ut till svenska sajter som utmärker sig i det organiska sökresultatet. Vi är väldigt glada över att ha med den seniora SEO specialisten Eva Broman på plats i juryn. Eva kommer ifrån 56k Digital där hon är ansvarig för en rad olika SEO-projekt, där ibland Försäkringsbolaget If, Svea Solar, Carpe Diem och en ny lansering som kommer under juni 2021. Dessförinnan ägnade Eva ett par år åt inhouse-roller bland annat på EnterCard Group AB, Bonnier News och Bonnier Magazines & Brands. Vi träffade Eva för att få en djupare insikt i hur hon tänker kring SEO och vad som är viktigt vid en kommande internationell expansion.

Varför behövs Svenska SEO-priset?

Genom Svenska SEO-priset hoppas jag att fler företag får upp ögonen för hur viktigt det är med sökmotoroptimering och blir inspirerade av de fina resultat som det ger på lång sikt.  

Vilket företag tycker du har utmärkt sig särskilt under året?

Jag tycker att alla företag som ställt om och kämpat på under Corona, som trots svåra tider vågar investera långsiktigt digitalt, förtjänar en extra stor eloge.

Vilka tre SEO-tips vill du delge till ett företag som vill expandera sin verksamhet till nya marknader?

Se till att göra er research ordentligt i ett tidigt skede! Använd er gärna av nuvarande analytics-data för lättare prioriteringsordning. Gör en lokal konkurrentanalys & sökordsanalys för att undersöka potentialen och hur behovet faktiskt ser ut jämfört med nuvarande marknad. Kanske upptäcker ni att produktutbudet behöver breddas eller att produkt-erbjudandet behöver justeras.

Kvalitetssäkra sajten! Lansera en marknad åt gången och fokusera på  att göra det bra. Investera både tid och kraft åt unikt, kvalitativt innehåll och använd er av det lokala språket på sajten – både vad gäller URL-struktur, metadata och innehåll. Glöm inte hreflang & html lang och dubbelkolla hellre en gång för mycket att det är korrekt uppsatt.

Se till att få lokala länkar & ordentlig spridning redan från början.

Extra bonuspoäng om ni har en fysisk adress där ni planerar att lansera för att lättare kunna ta tillvara på kraften av lokal SEO. Skapa och optimera ert konto på Google My Business och ta väl hand de omdömen som ni får – både bra som mindre bra.

Vilken ny kategori vill du ha med nästa år?

Jag skulle önska att vi hade en kategori för välgörenhetsorganisationer. Dessa aktörer tycker jag att det vore fint att rikta extra uppmärksamhet mot för att öka synligheten och ge dem lite extra kraft att göra stor skillnad, på riktigt.

Dela: