close button

Nomineringen för 2024 har stängt

Vinnarna kommer presenteras på prisutdelningen den 4:e oktober.

Svenska Seo Priset

Sara vill öka kännedomen om SEO

Sara Karlsson tar plats i juryn för Svenska SEO-priset 2023. Sara har erfarenhet från byråsidan där hon återfinns i rollen på sökbyrån Pineberry som teamansvarig. Sara ansvarar numera för ett gäng på 7 konsulter som alla arbetar med SEO. Sara började sin resa på Pineberry redan under studietiden och har vuxit in i rollen som SEO-specialist.

Varför behövs Svenska SEO-priset?

Svenska SEO-priset är en fantastisk möjlighet att lyfta alla som lyckas göra ett bra SEO-resultat på olika håll. Det är ju också ett roligt sätt att öka kännedomen om SEO och få fler att bli inspirerade till att faktiskt jobba mer strategiskt med organisk synlighet på Google.  

Vilken är den största SEO-trender som företag behöver ha koll på under 2023?

I och med allt som händer kring AI just nu blir E-E-A-T allt viktigare. Du måste kunna visa att du är expert och trovärdig inom ditt område för att kunna lyckas långsiktigt. Sara tror även att länkars betydelse kommer bli mer viktig framöver i och med mängden Ai-genererat innehåll som spottas ut just nu. För att inte bli en i mängden behövs länkar från rätt källor för att Google ska kunna avgöra att du är bäst på det du gör. 

Vilket företag tycker du har utmärkt sig särskilt under året?

Sara vill inte lyfta något specifikt företag.

Vilka tre SEO-tips vill du delge till ett företag som vill expandera sin e-handel till nya marknader?

Sara tycker det viktigaste är att man gör ett bra grundarbete och säkerställer att man har full koll på hur sökbeteendet ser ut på den marknaden man ska expandera till. Med en bra sökordsanalys kommer man att kunna skapa bra innehåll för den specifika marknaden vilket är en av de viktigaste delarna att ha på plats. 

Länkar behövs också för att bli auktoritär på en ny marknad. Här behövs en strategi för hur man rent PR-mässigt ska få spridning vid lansering på ny marknad men också hur man långsiktigt ska jobba för att få relevanta länkar till sin landsspecifika version av sajten.

Vilken ny kategori vill du ha med nästa år?

Sara tycker att juryn i år täcker in många bra kategorier och varianter, så hon har just nu inga förslag på förändringar till nästa år.

Dela: