Våga göra annorlunda!

Joakim Trolle, Head of SEO, Valtech

Joakim Trolle har en lång karriär inom SEO.. Han började med SEO 2009 på Educations Media Group och fortsatte därefter till NetBooster följt av Web Guide Partner, Allra och Söderberg & Partners. Joakim har erfarenhet av både byråsidan och inhousesidan vilket medför en större förståelse för besluts – och leveransprocessen mellan aktuell byrå och uppdragsgivare. Variationen medför värdefulla insikter som dagligen underlättar kommunikationen i leveransprocessen i den nuvarande rollen som Head of SEO på Valtech. Nu sitter Joakim i juryn för Svenska SEO-priset 2020.

Varför behövs Svenska SEO-priset?

Att arbeta med SEO är fortfarande inte en självklarhet för många och är allt för ofta både eftersatt och nedprioriterat. Trots nedprioriteringen verkar det som att alla vet att dom borde göra det. Jag tror Svenska SEO-priset kan inspirera aktörer i samma bransch som vinnarna att satsa på det organiska söket men inte minst ska det lyfta teamen som ligger bakom arbetet. SEO är ett hantverk och att uppmärksamma ett lyckat SEO-arbete känns för mig lika självklart som att dela ut ett Guldägg för en reklamkampanj.

Vilket företag tycker du har utmärkt sig särskilt under året

Jag tycker det är intressant när företag som inte är lika självklara börjar satsa på organiskt sök, där försäljning kanske inte är det primära målet. Det kan röra sig om att nå ut med samhällsinformation där det blir både relevant och viktigt att man just når ut genom att att arbeta med söktrender. Det kan också röra sig om insamlingsorganisationer där det verkligen är viktigt att vara effektiv och göra rätt investering. Ett intressant exempel här är Riksbanken som fått upp ögonen för SEO för att nå ut med information och där deras ekonomer idag arbetar med SEO för att nå ut med sina analyser.

Vilka tre SEO-tips vill du delge till ett företag som vill expandera sin e-handel till nya marknader?

– Copy with pride – Att noggrant analysera marknadsledande aktörer utifrån ett SEO-perspektiv kan både spara tid och pengar. Det finns mycket man kan lära av hur andra aktörer har strukturerat och mappat sina siter, byggt sina länkar etc. Identifierar man de som verkligen arbetat med SEO kan man spara tid, dom har ju redan gjort analysen och hittat det som funkar (för dem).
– Men, våga göra annorlunda – Det kan också vara en vågad väg att ta om man lägger allt krut på samma segment som ens största konkurrenter. Samma analys kan ju också visa vägen dit ens konkurrenter är svagare och där marknaden har hål att fylla.
– Fånga kunden tidigare – Alla vill alltid ranka på sina transaktionsfraser och generiska sökord. Och det bör vara den långsiktiga strategin. Men att få användarens uppmärksamhet lite tidigare är effektivt. Att hjälpa besökare ta beslut och att besvara frågor som nödvändigtvis inte alltid är direktkopplade till sina produkter skapar trovärdighet och blir ofta rikt innehåll som får spridning. Att utgå från att man guidar ens besökare leder ofta till att de sen kommer och handlar. Och man fick deras uppmärksamhet lite tidigare.

Vilken ny kategori vill du ha med nästa år?

Jag tycker att vi kanske skulle röra oss utanför e-handlarna. Då jag ser på priset som en liten uppmaning att satsa på SEO samtidigt som jag lever i övertygelsen att SEO väldigt ofta är den mest effektiva investeringen, skulle det vara intressant att titta närmare på non-profits och välgörenhet. Dom om några borde arbeta med SEO, och några gör det 🙂

Tillbaka