E-comkungen poängterar vikten av lokal SEO

Patrik Müller, E-handelsexpert, Svenska SEO-priset. Marketing Executive på DIBS

Patrik Müller är ett känt ansikte inom svensk e-handel. Patrik har under åren varit en uppskattad talare och moderator på bl.a Mastercard Sweden, Morgondagens E-handel, Jetshop on Tour m.fl. Patrik ser värdet av lokala resurser i en globaliserad värld. I år sitter Patrik i juryn för Svenska SEO-priset och vi fick möjligheten att intervjua honom. Patrik understryker vikten av att betrakta SEO som en viktig del i marknadsstrategin. Genom att bygga starkt innehåll med lokala varianter skapas möjlighet för en väl genomförd SEO-strategi.

1. Varför behövs Svenska SEO-priset?

Området för SEO ligger lite efter om vi jämför med tex SEM. Jag tycker mig se en tendens där SEO inte får fullt så mycket uppmärksamhet som de andra momenten inom det digitala. För att ta ett konkret exempel så ser vi inte riktigt lika många stora konferenser inom just SEO i Sverige, som vi ser utomlands. Jag ser egentligen bara en relevant konferens för området och det är Conversion Jam. Vidare är den generella konkurrensen lägre inom SEO om vi jämför med resterande digital kanaler. Det skulle kunna innebär att det finns gott utrymme att etablera marknadsledande positioner i det organiska söket. Sen anser jag också SEO är centralt för att lyckas online, eftersom SEO ofta ligger högst upp i tratten. Du kan göra rätt många andra digitala satsningar som ligger längre bort i kedjan, som är totalt avhängigt SEO-arbetets kvalitet. Satsa på långsiktig, kvalitativ SEO och du kommer att märka gynnsamma effekter i samtliga försäljningskanaler.

2. Vilket företag tycker du har utmärkt sig särskilt under året?

Hornbach som var vinnare inom kategorin Bygg helt klart. Hornbach är ett tysksägt bolag, och som enligt förutfattade meningen inte borde ha lokaliserats tillräckligt mycket för att åstadkomma extraordinära SEO-resultat. Tyskägda bolag är ofta ett dåligt exempel då dessa tenderar att vara centraliserade. Men så var inte fallet med Hornbach, vilket glädjer mig. Hornbach är ett extremt duktigt bolag, som bevisligen har gjort rätt hela vägen vad gäller SEO. Det lokala söket är väldigt viktigt för SEO, vilket är paradoxalt eftersom vi lever i en global omvärld, vi handlar dagligen från andra länder. Jag är övertygad om att det är en effekt av globalisering, här talar vi om en trend och mottrend.

3. Vilka tre SEO-tips vill du delge till ett företag som vill expandera sin e-handel till nya marknader?

För det första behöver bolaget skaffa sig relevant kompetens som förstår landet vad gäller språk, kultur och köpbeteende. Vidare är det viktigt att det finns egen kompetens inom området i bolaget – att man inte förlitar sig på extern kompetens. Det går inte att köpa in allt, utan inom SEO tror jag på att äga kompetens eftersom det är ett nyckelområde. Konsulter som komplement är givetvis bra, vilka verkar som experter och ständiga omvärldsbevakare. Jag ser ofta fall där ledningen inte förstår varken vikten eller betydelsen av SEO, vilket är förvånansvärt då SEO driver affären i väldigt många fall. Just därför måste det finnas en person internt på bolaget som är ambassadörer för SEO.

4. Vilken ny kategori vill du ha med nästa år?

Jag ser gärna en kategori för energi och elbolag. Vi ser en mognad inom segmentet för energi. Nästa alla konsumenttjänster är digitala idag, till och med ditt elbolag. Finns några aktörer som gör ett riktigt bra SEO-arbete idag. Vidare funderar jag över antal kategorier till nästa år. Med 20 kategori finns risken att vi får en inflation, eventuellt skulle man kunna lyfta fram ett unikt pris – Det Stora SEO-Priset?


Svenska SEO-priset instiftades 2019. Pixel Nordic är stolt huvudsponsor till Svenska SEO-priset 2019.

Tillbaka