close button

Dags för för
nominering
2021!

Vem tycker du ska vinna
  Svenska SEO-Priset 2021?

 Skicka in din nominering
innan 31a augusti.  Svenska Seo Priset

  Svenska SEO-priset är viktigt för att lyfta fram Sverige som en ledande marknad inom SEO

  Johanna Hoof, SEO Team Lead på Precis Digital

  Juryn för Svenska SEO-priset 2021 består utav ett gäng SEO-talanger, bland dessa hittar vi Johanna Hoof. Till vardags är Johanna SEO Team Lead på Precis Digital och har stor erfarenhet av SEO-frågor. Johanna har under det senaste året arbetat med att bygga upp SEO som affärsområde inom Precis Digital samt ansvarar för det globala SEO specialist teamet.

  Johanna lägger stor tyngd på datadrivet arbete samt att förstå synergierna mellan olika kanaler. “För att verkligen nå bra resultat krävs det att man har ett helhetsgrepp på sin marknadsföring. Det gäller att förstå vikten av de olika kanalerna, dess styrkor och svagheter, och hur de kan hjälpa varandra snarare än se det som separata silos. Kan man anamma den typen av holistiskt förhållningssätt kan man verkligen hitta en bra strategi för sin verksamhet, menar Johanna. 

  Varför behövs Svenska SEO-priset?


  Det här priset är viktigt för att lyfta fram Sverige som en ledande marknad inom SEO. Samtidigt är priset ett sätt att lyfta fram och berömma några av de projekt som har utmanat sättet att tänka och arbeta för att motivera andra att bidra till SEO-communityn.

  Vilket företag tycker du har utmärkt sig särskilt under året?


  Volvo – som ett väletablerat varumärke är det imponerande hur de inte bara har kunnat öka varumärkesefterfrågan i söket utan också lyckats utöka sin totala närvaro, samtidigt som de har blivit mer exakta mot sin målgrupp.

  Vilka tre SEO-tips vill du delge till ett företag som vill expandera sin verksamhet till nya marknader?


  Acceptera och förstå att SEO bara är en del av den totala digitala närvaron – marknadsföring är holistiskt och varje aktivitet bör stödja varandra. Så när det exempelvis kommer till frågan kring gTLD vs. ccTLD så bör beslutet fattas ur ett långsiktigt affärsperspektiv istället för ur ett kortsiktig trafik perspektiv. 

  En annan viktig aspekt är att göra gedigen research för de aktuella marknaderna för att kunna skapa ett så specifikt ämnes- och sökordssoptimerat innehåll som möjligt. Det gäller att vara lite kreativ och arbeta fram ett angreppssätt där innehållet inte bara består av sökord och fraser. Det gör stor skillnad om man kan komma på en idé eller koncept där det finns en tjänst/upplevelse som kan integreras med innehållet. Skriver man exempelvis guider så borde man skapa en form av interaktiv guide för att öka engagemanget och på så vis både få lägre bounce, längre sessions och fler sidvisningar. Det behöver inte vara award winning, men något som fångar besökaren och inte enbart en vägg av text. 

  Vilken ny kategori vill du ha med nästa år?

  Det hade varit intressant att se till case som nödvändigtvis inte ligger inom en förutbestämd kategori. ‘Bästa utfall från en site migration’, ‘bästa innehållsstrategi’ eller varför inte ‘bästa användarupplevelse och site-performance’.

  Dela: