close button

Nomineringen för 2024 har stängt

Vinnarna kommer presenteras på prisutdelningen den 4:e oktober.

Svenska Seo Priset

Lyko fokuserar på rikt innehåll

Gustav Wallsten har en gedigen bakgrund inom marknadsföring där digital marknadsföring varit en stor del de senaste 15 åren. Gustav berättar om första gången han kom i kontakt med SEO, vilket var när han använde alt-texter för att beskriva bilder i en mediabank. 

Idag är Gustav Online Operations Manager på Lyko och ansvarar för ett team som arbetar kampanjmässigt och består av fyra personer. Gustav verkar tvärfunktionellt och lyfter SEO mellan avdelningarna och kan på så vis hålla ihop helheten – från analys till skapande av bra innehåll. Han menar vidare att det är ytterst viktigt att vara relevant i innehållet och därför har Lyko prioriterat innehållsarbetet.

Vad var ert utgångsläge i augusti 2021?

Det har jobbats en del med SEO tidigare på just den svenska marknaden. Framförallt utifrån innehåll såsom magasinssartiklar. Vi hade inte alls samma fokus på att jobba med den tekniska SEO:n och även hur man ska tänka kategorimässigt. 

Har ni haft några specifika målsättningar under det gångna året? 

Det var att ta det SEO-arbete som påbörjades först i Sverige till resten av våra marknader – övriga Norden samt Tyskland, Nederländerna och Polen. Vår strategi att påvisa vårt effektiva SEO-arbete i Sverige lockade övriga länder att testa samma strategi, vilket ledde till att jag (Gustav) höll en grundkurs i SEO för alla europeiska medarbetare. Därefter började samtliga använda vårt verktyg BrightEdge. Vi har försökt att använda lokal expertis, genom att lyfta lokala varumärken eller kategorier som var framstående på respektive marknad. Vidare har vi arbetat aktivt med att lyfta unika vinklar för att vinna målgruppen lokalt. Vad gäller landsspecifikt innehåll, har våra inhouse-medarbetare skrivit texter på olika språk för respektive marknad. Slutligen har det varit viktigt att kunna följa upp arbetet bättre genom att se om vi fått in fler besökare där vi hade gjort vårt SEO-arbete.

Hur arbetar ni med SEO? (inhouse, team, byrå etc)

På Lyko har vi ett fantastiskt content-team som är otroligt skickliga på innehåll. De skapar innehåll genom att skriva inspirerande artiklar och att göra relevanta tester av produkter etc. Detta team ser också till att följa trender och på så sätt optimera SEO-arbetet utifrån det. Sedan har vi även börjat arbeta mer med den tekniska SEO:n med PIM-teamet som lägger upp nya kategorier och produkter på siten. Vi gör även lokala anpassningar i Europa utifrån vad som fungerar där. 

Hur har ni prioriterat och fokuserat mellan länkar, innehåll och teknik? 

Innehållsmässigt har vi länge varit i framkant och tänkt utifrån vad besökaren är intresserad av. Det ska vara en upplevelse att vara på Lyko.com där besökaren vill spendera tid, inte bara köpa något och gå vidare till annat. Vi vill känna ett tydligt engagemang från besökaren. 

Under januari 2022 investerade vi i ett SEO-verktyg (BrightEdge) och det gjorde att vi fick en tydligare bild av var vi hade luckor i vårt SEO-arbete, men även kunna kickstarta arbetet på resten av marknaderna där man tidigare inte hade gjort något arbete alls. Utifrån arbetet med länkar så försöker vi självklart ha relevanta URL:er  till länkar på produkter och kategorier och det är ett konstant arbete.  

Vad är dina bästa SEO-knep/-tips?

  • Få till ett samarbete mellan olika avdelningar, vi har alla olika typer av kompetenser och om man tar till vara på det blir arbetet allra bäst. 
  • Tänk alltid utifrån besökare på siten och vad besökaren skulle vara intresserad av innehållsmässigt.
  • Ha koll på söktrender och gör delar av ditt SEO-arbete utifrån det.
  • Följ upp/analysera det arbete som har gjorts och dela med dig av både lyckade SEO-arbeten och misslyckade arbetsinsatser. 
Dela: