close button

Nomineringen för 2023 har stängt

Vinnarna kommer presenteras på prisutdelningen den 4:e oktober.

Svenska Seo Priset

Jollyroom har under föregående år ökat SEO-trafiken med 100 000 besökare/månad och har ett trafikvärde med 90 tusen dollar i uppskattat värde. Då förtjänar man en vinst i kategorin Barn & Leksaker. Årets vinst är inte den första i sammanhanget, utan de har kammat hem vinsten även 2019 och 2020. 

Fredrik Samuelsson har i 2,5 år arbetat med SEO på Jollyroom. Numera har han titeln SEO-specialist och ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Jollyrooms SEO-strategier. 

Vad var ert utgångsläge i augusti 2020?

Vårt utgångsläge var såklart präglat av en viss generell ovisshet på grund av Covid-19. Dels hur vårt resultat hade påverkats under året, men också hur det skulle göra det framåt. Samtidigt så har vi alltid trott på det vi gör och jobbar alltid långsiktigt, vilket då hade lett till två raka vinster i Svenska SEO-priset. Det lönade sig även i år när vi fick ta emot vårt tredje!

Har ni haft några specifika målsättningar under det gångna året? 

Vår största målsättning har varit att öka effektiviteten i vårt SEO-arbete. Detta har vi gjort genom att bland annat öka förståelsen kring SEO mellan våra avdelningar, skapa tydliga strukturer och riktlinjer samt att automatisera de delar vi ansett ineffektiva att hantera manuellt.

Hur arbetar ni med SEO? (inhouse, team, byrå etc)

Vi jobbar huvudsakligen inhouse där jag driver SEO-arbetet mot involverade avdelningar, men i vissa frågor och projekt tar vi hjälp av byrå.

Hur har ni prioriterat och fokuserat mellan länkar, innehåll och teknik? 

Vi har prioriterat innehåll högst, vilket ter sig naturligt för oss med storleken på vårt utbud. Därefter har vi prioriterat de tekniska delarna där vi sedan tidigare har en stabil grund som optimerats och till sist länkar vilket vi ska prioritera mer framåt.  

Vad är dina bästa SEO-knep/tips? 

  1. Se till att bygga ett starkt samarbete över avdelningarna. Med en god förståelse mellan avdelningarna och hur ens insats bidrar till SEO-arbetet, tillsammans med en tydlig strategi, gemensam planering och uppföljning samt en väl fungerande kommunikation – så kommer ni att öka er effektivitet i SEO-arbetet avsevärt.
  2. Du har hört det förut, men att ha kunden i fokus kommer alltid vara otroligt viktigt. Detta bör speglas i hela organisation och inte minst i SEO-arbetet. Vi optimerar alltid sajten utefter våra ledord att förenkla livet för barnfamiljen, vilket vi gör genom att förbättra kundupplevelsen med fokus på tydlighet och relevans.
  3. Analysera och kommunicera mera! Att kontinuerligt analysera er data bidrar till att ni får en tydligare bild över vad ert arbete resulterar i och hur ni presterar mot era konkurrenter. Se också till att kommunicera era insikter vidare i bolaget för att utnyttja dem till fullo.
Dela: