close button

Dags för nominering 2024!

Vem tycker du ska vinna Svenska SEO-Priset 2024? Skicka in din nominering senast 31a augusti.

  Svenska Seo Priset

  Fokus på målgruppens sökbeteende har tagit Bokus.com till toppen av sökresultatet

  Jonas Weibull, e-handelschef Bokhandelsgruppen

  Vi är glada över att kunna gratulera vinnaren Bokus.com till Svenska SEO-priset 2020 inom Böcker & Tidningar. I segmentet möts vi av stenhård konkurrens, men med ett starkt varumärke, en expertis och en trovärdighet lämnar Bokus ett djupt avtryck hos målgruppen online.

  Jonas Weibull, e-handelschef på Bokhandelsgruppen, är ansvarig för Bokus e-handelssatsningar under 2020. Jonas har gedigen erfarenhet från B2C-industrin och har arbetat på företag som NCC, Bonava och Profoto, men också inom SEO-konsultbranschen på bland annat Relevant Traffic och Web Guide Partner. Jonas är ytterst ansvarig för SEO:n på Bokus, där den ultimata utmaningen är att skapa unikt innehåll för över 15 miljoner titlar. Jonas menar att en viktig del i arbetet är att identifiera populära genrer och titlar och göra stenhårda prioriteringar dagligen. Det är många aktörer som tävlar om synligheten inom segmentet, allt från Wikipedia till andra nätbokhandlar och affiliates. E-handelsteamet som Jonas leder på Bokus har lång erfarenhet inom bokbranschen och spetskompetens inom framför allt innehåll. Bokus startade redan 1997 och var en av pionjärerna inom svensk e-handel – tack vare sin långa erfarenhet kan Bokus ofta i förväg avgöra vilka titlar som blir snackisar och säljer bra. Rent konkret handlar det om att identifiera kundbehov hos huvudsakliga segment och tillfredsställa dem. Sedan vill man så klart även erbjuda bredd och djup och där kommer long tail-sökningar in – och Bokus får bra synlighet genom en plattform som låter dem hantera miljontals titlar från en uppsjö olika förlag.

  Att jobba som SEO-konsult för tio år sedan var en helt annan sak än att bedriva SEO-arbete idag, säger Jonas. Då gick det i stor utsträckning att inta en leverantörsroll och leverera SEO på armlängds avstånd – ge instruktioner om sidtitlar, H1:or och sökordsdensitet, bygga länkar och skapa innehåll avsett endast för sökmotorer – och prestera fina resultat. Idag har sökmotorerna blivit mycket mer avancerade och värderar webbplatser utifrån ett holistiskt perspektiv, UX och användarbeteende, vilket ställer helt andra krav på SEO-arbetet. SEO idag handlar i stor utsträckning om hur man som organisation förmår skapa värde för besökare och här måste SEO-konsulten klara av att iklä sig rollen som verksamhetsutvecklare. Vilket mervärde kan vi erbjuda besökare? Hur organiserar vi oss tvärfunktionellt för att förädla och tillgängliggöra intern kunskap? Hur sätter vi mål och vilka processer krävs för att uppnå dem på ett effektivt sätt? SEO som område känns mer komplext och fascinerande än någonsin. Samtidigt handlar det framför allt om sunt förnuft – hur vi matchar användares sökintentioner mot relevant, unikt och värdefullt innehåll.

  Vilka tre trender inom e-handel tycker du varje e-handelschef bör ha koll på?

  I och med e-handelns tillväxt ökar konsumenternas krav på hållbarhet. Som e-handlare behöver vi ta ansvar för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet genom hela värdekedjan. För Bokus är ökad effektivitet genom användning av nya angreppssätt och ny teknologi och miljömässig hållbarhet prioriterade områden under 2021. För den sociala hållbarhetsdimensionen ser vi att litteratur och läsglädje har en oerhört viktig roll att spela – och vi arbetar kontinuerligt för att göra nästa läsupplevelse ännu mer lättillgänglig.

  I situationen vi nu befinner oss måste ett av svaren bli coronapandemins kort- och långsiktiga effekter. Pandemin har lett till en lägre och omfördelad konsumtion; förändrat köpbeteende och förändrade kundbehov och livsstilsförändringar som till exempel minskat resande och ökat distansarbete. Som e-handelschef gäller det att ha koll på förändringarna, affärskonsekvenserna av dessa och vilka effekter som kommer att visa sig vara tillfälliga respektive bestående. För Bokus gör vi till exempel bedömningen att kundernas behov av flexiblare fraktalternativ kommer att bestå och investerar därför i att göra vårt frakterbjudande ännu bättre.

  Den tredje trenden är att det är väldigt mycket trender och därför skulle jag avslutningsvis vilja lyfta fram business agility som något som varje e-handlare behöver ha koll på. Det innebär att prioritera organisatoriska förmågor att svara på förändring, konkurrera och frodas i en tid av stor osäkerhet och blixtsnabb teknikutveckling.

  Kan du delge tre SEO-tips kring hur ni jobbar lyckosamt med att ranka högt på Google?

  1. Kunskap om marknad och målgrupp. Basera SEO-arbetet på sökordsanalys och en djupgående förståelse av sökintentioner, sökbeteende och sökresultatsidor.
  2. Förstå sökmotorernas roll i hela kundresan och inskränk inte SEO-arbetet enbart till köpfasen. Involvera alla avdelningar som har kundkontakt, i synnerhet marknad, sälj och kundservice, och sätt gemensamma mål och utveckla gemensamma processer för att generera värde för besökare i varje fas av kundresan.
  3. Ha koll på tekniken och undvik dålig användarupplevelse på grund av exempelvis långa laddningstider. Här kan Core Web Vitals-rapporten som ersatt Speed Report i Google Search Console sedan maj vara ett användbart verktyg.
  Dela: