close button

Nomineringen för 2024 har stängt

Vinnarna kommer presenteras på prisutdelningen den 4:e oktober.

Svenska Seo Priset

Doktor.se ville ha konkurrenternas trafik

Leo Heijbel, Chief Marketing Officer på Doktor.se

Vinnaren av Svenska SEO-priset 2020 inom kategorin Årets Raket blev Doktor.se. Leo Heijbel är sedan 2019 ansvarig för SEO-arbetet på Doktor.se med ett team om 5 medarbetare. Leo har tidigare haft en rad intressanta nyckelroller på bolag som bland annat Strossle, Benify och First Camp. Leo har genom åren drivit frågan internt och skapar stor kännedom om SEO:ns betydelse. Förvånade över att SEO-resultaten kom så snabbt, ignorerade SEO:n initialt, drivit användare direkt till app. Initialt var tanken att det är en omväg att investera så att folk hittar till sajten innan appen. Samtidigt ser vi branschkollegor som har fin organisk synlighet, men eftersom doktor.se har växt på bra ändå prioriterade vi andra saker innan SEO. SEO är en långsiktig investering därför föll det bort. Till slut kände Doktor.se att konkurrenterna får väldigt mycket trafik och då väcktes frågan på nytt till liv.

Vidare menar Leo att SEO handlar om innehåll till stora delar. Navet i SEO-arbetet har varit innehållsskapandet av medicinska texter. Det gjorde initialt att tröskeln har varit hög för Doktor.se. Då det krävs en väldigt hög kvalitet på innehållsbiten på grund utav den medicinska aspekten. få med medicinska personalen att kvalitetssäkra texterna. Leo ägnade lite tid åt att hitta en medicinsk skribent, vetenskapsjournalist med god erfarenhet, som på konsultbasis hjälpte till med att skriva texter framförallt symptomtexter. Gudfadern är 1177.se, och Leo insåg att de aldrig kommer att få upp någon effektivitet i det och att de aldrig kan gå om 1177.se. Därefter började Leo leta SEO-byråer, gick efter rekommendationer och tog in Pineberry på grund av deras höga ambitionsnivå. Första mötets ambition linjerade med Leos egna ambition för varumärket Doktor.se. 2019 drog Leo igång det stora SEO-projektet och under februari 2020 var de första symptomtexterna live. Leo menar att Doktor.se upplevde en organisk trafikboost under Corona. Hastigheten för SEO-framgången har förvånat Leo och nu har Doktor.se fått mersmak för SEO. Bakom framgången står ett tätt samarbete mellan Rivercode, Pineberry, frilansande skribenter & Doktor.se. Doktor.se fortsätter att förvärva vårdcentraler, vilkas innehåll och domänkraft konsolideras under Doktor.se. Det gör att trovärdigheten påverkas positivt

Vilka tre trender inom e-handel tycker du varje e-handelschef bör ha koll på?

  1. Våga ha höga ambitioner på innehållet. Hållbarhet, långsiktighet, fokus på att skapa ett värdefullt innehåll. Du har chansen att bygga en långvarig relation till användaren som landar på din sajt. Det kommer du inte att lyckas med om du erbjuder högkvalitativt innehåll. Jag tror att man som strateg behöver ta chansen och ta tillvara på det värdefulla innehållet. Det handlar inte bara om SEO, det gör vår sajt bättre, det bygger vårt varumärke då vi framstår som en kunnig och seriös aktör. Här har vi möjlighet att säkerställa en livslång relation med användarna. Texterna fungerar även bra i andra sammanhang, både i marknadsföringssyfte men även i medicinska sammanhang i dialog med våra patienter.
  2. Våga kräva en hög ambitionsnivå hos din SEO-byrå. Transparens och tydlighet är två viktiga parametrar. Vi går från ful-SEO till teknik och innehållstunga sajter.
  3. SEO måste knytas ihop med hela verksamheten. Då kan vi hitta tydliga synergier för att kunna våga satsa. Vi ser att SEO-arbetet spiller över på andra avdelningar. Medicinsk personal brinner för symptomtexterna, vilket är ett konkret kvitto på att vi lyckats sy ihop SEO med medicin och arbetet ger resultat på båda håll. Vi ser ett värde av att skapa en kunskapsdatabas att använda som backup i mötet med patienter.

Kan du delge tre SEO-tips kring hur ni jobbar lyckosamt med att ranka högt på Google?

  1. Prioritera innehållet
  2. Sätt en gemensam ambitionsnivå
  3. Definiera SEO:ns mervärde för att motivera hela verksamheten
Dela: