close button

Dags för för
nominering
2021!

Vem tycker du ska vinna
  Svenska SEO-Priset 2021?

 Skicka in din nominering
innan 31a augusti.  Svenska Seo Priset

  Optimera för användaren istället för Google

  Mathias Flink, Marketing & Insights Manager på EMG – Educations Media Group

  Årets vinnare av Svenska SEO-priset inom kategorin Utbildning tilldelas studentum.se. studentums organiska trafik har växt betydligt mer än konkurrenternas, vilket gör att de sticker ut hos juryn. Mathias Flink är ansvarig för SEO-arbetet och är en del av marknadsteamet om 25 personer. Teamet består utav kommunikatörer, marknadsförare och en grupp som arbetar mer tekniskt och analytiskt. Kontoret präglas av en genuin öppenhet och medarbetarna är relativt unga till åldern. Mathias dagar präglas av att dels vara operativ inom SEO, där länkar, tekniska analyser och innehåll är viktigt, men även att strategiskt driva varumärket framåt. Mathias menar att framgången är starkt beroende av teamets gemensamma insats.

  Vilka tre trender inom e-handel tycker du varje e-handelschef bör ha koll på?

  1. Den första trenden som jag vill lyfta är corona. Det är en tråkig trend, men Corona sticker ut och den 12:e mars såg vi en stor, men dock tillfällig minskning av organisk trafik på flera segment. Corona är den största förändring som vi varit med om någonsin. Det intressanta är hos Corona påverkar branschen i stort. För oss ökar efterfrågan på distanskurser, lite olika grad över kategorierna. Vi positionerade oss på distans-relaterade söktermer. Det blir viktigare och viktigare att undersöka, förutspå och svara på söktrender.
  1. Optimera för Google fungerar sämre, optimera för användaren fungerar bättre. Tänk på Googles senaste uppdateringar genom åren: BERT, E.A.T. Det här signalerar att användarvänlighet blir av större betydelse än traditionella rakning faktorer. Vi tror på att vi har gynnats genom att vi har fokuserat på användaren, där vi är generösa med information och hela tiden syftar till att hjälpa våra användare. Ett exempel på det är att vi har konkreta, djupa guider om olika ämnen, en betygskalkylator med mera.
  1. User experience blir viktigare och viktigare, i och med Core Web Vitals vet vi vad som premieras av Google. Nu vet vi helt enkelt  vad Google tittar på och sedan översätter vi det till vad vi kan göra med vår sajt. Vi fokuserar på speed och navigation, det ska gå snabbt och vara enkelt att navigera runt på studentum.se.

  Kan du delge tre SEO-tips kring hur ni jobbar lyckosamt med att ranka högt på Google?

  Länkar
  Fokusera på mottagaren, analysera mottagaren, tillgodose mottagarens behov! Skaffa bra länkar genom att skapa innehåll som mottagaren vill länka till. Hitta något unikt: det kan vara att presentera unik data eller annat kreativt innehåll.

  Innehåll
  Vad kan vi göra för våra användare? Vilket värde kan vi bidra med? Fortsätt tänka på användarna först och skriv innehåll för dem.

  Dela: