close button

Dags för
nominering
2022!

Vem tycker du ska vinna
  Svenska SEO-Priset 2022?

 Skicka in din nominering
senast 31a augusti.

  Svenska Seo Priset

  Medborgarskolan – Rebecca Naess

  Vinnare: Utbildning

  Medborgarskolan har under året uppvisat en ökning på närmare 100% i SEO-trafik i en bransch som har många stora aktörer i en tuff bransch. Med fina resultat från året är det det är de som kammade hem vinsten inom kategorin Utbildning. 

  Rebecca Naess har lång erfarenhet inom marknad och kommunikation, med bakgrund inom bland annat detaljhandel. Nu arbetar hon som marknads- och kommunikationschef på Medborgaskolan och är en del av teamet som byggt upp deras gedigna SEO-resultat. 

  Vad var ert utgångsläge i augusti 2020?

  Utgångsläget på medborgarskolan.se var bra eftersom vi är ett varumärke med lång historik och auktoritet.

  Under 2020 lades fokus på hygienfaktorer för att skapa en bra grund att stå på.

  Där började också ett extra fokus på content, där vi tog fram underlag och skapade texter som stämde överens med de sökbeteende som vi identifierade.

  Har ni haft några specifika målsättningar under det gångna året? 

  2020 var som för många andra ett tufft år för fysiska utbildningar, målsättningen har varit att öka synligheten och fånga upp det ökade intresset under 2021. 

  Hur arbetar ni med SEO? (inhouse, team, byrå etc)

  Arbetet med sökmotoroptimeringen har genomförts både inhouse och i ett tätt samarbete tillsammans med byrå.

  Jag vill verkligen belysa vikten av teamwork då detta inte är ett enmansarbete. Det var jag som fick ta mot det ärofyllda priset, ett pris som vi aldrig hade fått om det inte hade legat ett gemensamt arbete bakom där många varit med och bidragit. Alla som arbetar med marknad och kommunikation hos oss, alla som skriver texter till kurser och annan verksamhet, vår otroligt grymma byrå Viva Media såklart och sist men inte minst en ledning som förstår viken av att webben är en viktig kanal som måste prioriteras.

  Hur har ni prioriterat och fokuserat mellan länkar, innehåll och teknik? 

  Alla delar är viktiga men det som, prioriterats främst 2021 är innehåll baserat på sökbeteendet, som är den största rankingfaktorn och det som faktiskt adderar ett värde för användaren. 

  Vad är dina bästa SEO-knep/tips? 

  Fokusera på användare i stället för robotar.

  Utgå alltid från besökarna och ställ dig själv frågan “adderar det här ett värde för besökaren” innan något implementeras.

  Håll dig uppdaterad på vad som gäller eftersom det går trender i vad som funkar.

  Dela: