close button

Dags för för
nominering
2021!

Vem tycker du ska vinna
  Svenska SEO-Priset 2021?

 Skicka in din nominering
innan 31a augusti.  Svenska Seo Priset

  100 % av Hygglos medarbetare jobbar med SEO

  Ola Degerfors, Founder, Hygglo

  Vinnare av Svenska SEO-priset 2020 inom kategorin Social Impact blev Hygglo. Som branschledande inom P2P-uthyrning har Hygglo sänkt samtliga trösklar för privatpersoner att kunna hyra prylar istället för att köpa dem. Ola Degerford är grundare och leder delningstjänstens arbete med att utveckla marknadens smidigaste tjänst. Hygglos målsättning är att försöka ta hand om jordens resurser och att vara klimatsmarta på sikt. Genom att minska onödig konsumtion tror Hygglo att man bidrar till ett mer hållbart samhälle. Ola lyfter delningsekonomi och hållbarhet som två tydliga trender, men kommer även med konkreta SEO-tips.

  Vilka tre trender inom e-handel tycker du varje e-handelschef bör ha koll på?

  Vi tycker det är viktigt att hålla koll på tre stora trender som alla tre går in i varandra. Det är access före ägande, delningsekonomi och hållbarhet. Det är viktiga oavsett om det är e-handel eller annan verksamhet som man arbetar i.

  Kan du delge tre SEO-tips kring hur ni jobbar lyckosamt med att ranka högt på Google?

  För Hygglo är det ganska grundläggande SEO som vi fokuserar på, hastighet på hemsidan, innehåll och mycket användargenererat innehåll. Det som varit en framgång för oss är att vi har fått alla i teamet att jobba med SEO, så alla har en hög medvetenhet kring SEO och vad vi för stunden prioriterar inom det.

  100 % av Hygglos medarbetare jobbar med SEO
  Dela: