close button

Nomineringen för 2024 har stängt

Vinnarna kommer presenteras på prisutdelningen den 4:e oktober.

Svenska Seo Priset

Apotek Hjärtats vinnande SEO-koncept: Hitta synergier & tvärfunktionella arbetssätt med kundupplevelsen i fokus

Pelle Schieber är Digital Marketing Manager på Apotek Hjärtat sedan januari 2021. Med en bakgrund inom sälj, där Pelle har studerat på Medieinstitutet och arbetat som Performance Specialist på bland annat Web Guide Partner, var Pelle rätt person att axla ansvaret för Apotek Hjärtats digitala kanaler och bidra till en spännande resa med att växa på e-handelsmarknaden som ett starkt, välkänt varumärke. Pelle beskriver att Apotek Hjärtat historiskt har haft stor framgång i köpt trafik, men att allt högre konkurrens på senare år har gjort det svårare att växa lika starkt och lönsamt i dessa kanaler. Det var tydligt att man behövde satsa mer på bland annat SEO och såg också en stor potential i den organiska trafiken. Dessa kanaler har således varit ett stort fokus för Pelle under årets gång. Vad gäller lönsam tillväxt, ligger potentialen i de organiska kanalerna, och dessa kanaler har således varit ett stort fokus för Pelle under årets gång.

Vad var ert utgångsläge i augusti 2021?

På kort sikt såg vi ett behov av att accelerera vårt innehållsarbete för att börja jobba ikapp vår “skuld” när det gäller otillräckligt innehåll på vår sajt. Parallellt med det behövde vi förbereda oss för hur vi på sikt kan stärka upp våra förmågor. 

Har ni haft några specifika målsättningar under det gångna året? 

Ja, vår målsättning har främst varit att behålla ledartröjan och en fortsatt positiv utvecklingstrend i share of voice och organiska positioner. Att se en ökad mängd trafik och försäljning har såklart också varit viktiga KPI:er. Men det är trots allt efterfrågan som styr och därför har dessa har varit sekundära. Vi hade exempelvis ett ganska dopat resultat förra året till följd av en stark efterfrågan på covid-relaterade produkter. 

Hur arbetar ni med SEO? (inhouse, team, byrå etc)

Vi har arbetat med både och. Vi har externt stöd när det gäller spetskompetens, övergripande strategi och även innehållsproduktion i viss mån. Däremot jobbar vi relativt brett med SEO inom organisationen givet vår ansvarsfördelning både tekniskt och redaktionellt mellan exempelvis olika sidtyper och delar av sajten. För att inte tala om vad insikterna vi får av att analysera efterfrågan i sökmotorer kan bidra med i andra frågor, som sortimentsbreddning och kundupplevelse. 

Hur har ni prioriterat och fokuserat mellan länkar, innehåll och teknik? 

Det har vi inte, vi kan inte resursfördela mellan exempelvis utveckling och innehållsproduktion på det sättet. Det har snarare handlat om hur respektive funktion har prioriterat SEO förbättringar gentemot andra typer av initiativ eller projekt.

Vad är dina bästa SEO-knep/tips?

Mitt bästa tips är att dela med sig av sina kunskaper och insikter från SEO-arbetet. Få resten av organisationen att intressera och engagera sig i arbetet för att tillsammans hitta nya angreppssätt. Jag tror att det fortfarande är många som betraktar SEO som en trafikkälla/marknadsföringskanal som hör hemma hos marknadsavdelningen. Så att hitta synergier, tvärfunktionellt arbetssätt och jobba med kundupplevelsen som gemensam nämnare tror vi är ett vinnande koncept. 

Dela: