close button

Nomineringen för 2024 har stängt

Vinnarna kommer presenteras på prisutdelningen den 4:e oktober.

Svenska Seo Priset

E.ON vill äga SERP:en på söktermer kring energiomställning & förnybar energi

Per Salomonsson, Digital Performance & Insights Manager på E.ON Sverige

“Vi är väldigt glada över Svenska SEO-priset, det gör att vi blir bättre på att belysa SEO internt, mycket tack vare vinsten”, säger Per Salomonsson. Historiskt har det varit en stor mystik kring SEO, det här har gett oss arsenal och medvind. Per menar att E.ON har haft ett stort försprång inom organisk trafik. Hans kollega Hugo Sjöblom började i teamet i februari 2020 och har sedan dess varit ansvarig för att driva SEO-trafik till eon.se. Både Per och Hugo har fungerat som SEO-ambassadörer internt och arbetar aktivt med SEO-frågan för att öka förståelsen internt. Arbetet har delvis präglats av uppföljning av kanalmixens roll inom ett affärsområde, där SEO-statistik och aktiviteter inkluderas som en del av uppföljningen. 

Enligt Per har man haft en stor medvetenhet kring SEO sen cirka två år tillbaka, då man som organisation började att ställa om från köpta kanaler och gå mer mot organiska kanaler. E.ON gjorde en omställning pågrund utav för höga kostnader i köpt media. Då ställde sig Per och Hugo frågan, som båda två har SEO i bagaget, hur kan vi arbeta ännu mer med det organiska resultatet? Därefter formades processer och rutiner men man samlade även kunskap och input från den dåvarande SEO-leverantören. Inledningsvis la Per och Hugo stor vikt vid organisatorisk upskills och att hjälpa medarbetarna att förstå värdet av SEO: “Vi fokuserade på att säkerställa att våra innehållsproducenter blev SEO-specialister. Den här organisatoriska omstruktureringen skulle leda till att den organiska trafiken skulle bli större än den köpta trafiken”.

Vidare belyser Per att SEO som funktion faller mellan olika avdelningar, vilket inte nödvändigtvis har varit något negativt för E.ON. SEO-arbetet har varit ett internt samarbete kombinerat med “leverantörens” input, där man tidigt insåg nyttan av SEO som hjälp åt de andra kanalerna, vars synergi maximerades genom att ta fram riktigt bra innehåll som kan användas krossfunktionellt med goda resultat. 

Per menar också att energibranschens största tröskel är det låga intresset. Väldigt få personer gillar att googla på energibesparing och gemena man är relativt dåligt insatta i vilka tjänster som finns på marknaden. Därför är det kritiskt att synas just i den sekund när människor faktiskt söker efter tjänster kopplat till energi. I somras genomförde E.ON en större varumärkessatsning i en kampanj som kallades “elmacken” där man ville äga sökresultatet kopplat till söktermer inom affären förnyelsebara lösningar. Tack vare sin storlek har E.ON möjlighet att mynta nya begrepp, positionera sig i sökresultatet och på så vis skapa ett försprång gentemot konkurrenterna.

Vilka tre trender inom e-handel tycker du varje e-handelschef bör ha koll på?

  1. Data blir viktigare och viktigare. Vi behöver ha kontroll över vår data, allt ifrån kunddata till användare av data. Framtidens marknadsföring kommer kretsa kring data i en digital värld.
  2. Nischkunskap. E-handel kan vem som helst starta idag. Vi måste förstå vår målgrupp för att lyckas.
  3. Öppenhet för nya kanaler. Det digitala landskapet utvecklas snabbare och snabbare vilket gör att sätten att marknadsföra sig på utökas och blir mer komplexa. Våga vara öppen att testa nya ingångar till försäljning!

Kan du delge tre SEO-tips kring hur ni jobbar lyckosamt med att ranka högt på Google?

  1. Fokus på innehåll. Det är innehåll som är i centrum för SEO. Ska du kunna ranka bra på diverse sökord behöver du intressant innehåll. Helt enkelt – skapa texter som skapar engagemang, speciellt om du verkar inom ett låg-intressesegment. Vi kan inte bygga statiskt innehåll utefter vår affärsmodell, utan innehållet behöver vara utformat för människor som inte är energiexperter. Krydda med UX för att höja nivån på innehållet, tillexempel genom grafer.
  2. Analysarbetet är grunden för innehållsproduktionen och ska göras först. Gör analysarbetet ordentligt, så behöver du inte backa bandet.
  3. Synka SEO-arbetet med andra delar av performance marketing. Andra kanaler kan använda landningssidorna tillexempel.
Dela: