close button

Nomineringen för 2024 har stängt

Vinnarna kommer presenteras på prisutdelningen den 4:e oktober.

Svenska Seo Priset

SEO handlar om att skapa en sajt värd att besöka

Vi gratulerar Hornbach som vinner Svenska SEO-priset i kategorin Byggvaror. Hornbach vann samma kategori 2019 och fortsätter nu sin framgångssaga med att låta Frida Wahlbeck, SEO-lead, delge tankar kring vad som är viktigt för ett effektivt SEO-arbete inom segmentet bygg. Frida menar att det viktigaste är att skapa en sajt som är värd att besöka, och som då samtidigt kommer att ranka bra i sökresultatet.

Vad var ert utgångsläge i augusti 2021?

Pandemi gynnade DIY-branschen. Augusti 2021 kunde vi konstatera att den effekten var på väg bort. Nu söktes exempelvis inte längre ”trall” mer än ”flygresor”. Desto viktigare skulle det därför bli att attrahera de relevanta besökare som ”erbjuds”.

Har ni haft några specifika målsättningar under det gångna året? 

Vi arbetar alltid med att förbättra för kunden, och med hänsyn till sortimentsförändringar.

Vi följer ”andel” av relevant sökmarknad där synlighet står i fokus. Vårt mål är alltid att växa så mycket som möjligt, men på ett långsiktigt sätt, där vi med omsorg fokuserar på innehåll, sortiment, navigering, länkning osv.

Hur har ni prioriterat och fokuserat mellan länkar, innehåll och teknik? 

Vi fokuserar alltid mycket på innehåll. Där känner vi oss nära våra kunder och kundens användarupplevelse. Vidare jobbar vi nästan uteslutande med on-page-åtgärder. SEO handlar om att skapa en sajt värd att besöka, och i och med det en sajt värd att ranka. Relevans och kvalitet är A och O. Vi lägger ogärna krut på något där det inte finns en plan för hur trafiken utvecklas, vare sig det är trafik via SEO, SEA, social, interntrafik eller länkad trafik.

Vad är dina bästa SEO-knep/tips?

  • Alltid ha kunden i fokus genom att besvara frågor som: Vad vill kunden ha? Vilken info efterfrågas? Vilken länk hjälper kunden i vilket steg?
  • Håll ett vasst inhouseteam. Utan riktigt kompetenta kollegor går det varken att springa lika fort eller jobba lika smart. Det underlättar att ha medarbetare som brinner för sortimentet/ämnet i fråga, som kan spinna loss med sin egen kreativitet. Känn in teamets drivkrafter och intressen och låt varje medarbetare ansvara för delar som stämmer överens med dessa. Involvera teamet i specifika KPIer för att höja motivationen ytterligare.
  • Snåla inte med kunskap. Ju fler kollegor som känner till din SEO-strategi och förstår dess potential, desto fler kan jobba utifrån strategin självständigt. Som SEO-ansvarig kan man då jobba med att skapa förutsättningar och att blicka framåt.
  • Samarbeta och kommunicera över avdelningarna. SEO är ett arbete för fler än de med en specifik SEO-roll och jag tycker att SEO ska betraktas som en lagsport. SEO är en mindset inte bara en för att lyckas bygga bra webb, utan fler på företaget bör ha ett mindset som genomsyras av att SEO även bygger varumärke och genererar affärer. På det viset kan SEO integreras i fler dagordningar, och beslut som gynnar SEOn kan då löpande fattas i flera nivåer på företaget.

Vi tackar Frida Wahlbeck för dessa kloka insikter och önskar henne lycka till i framtiden!

Dela: